Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Sunday In The Park: Lara Stone, Edita Vilkeviciute & Guinevere Van Seenus | W Magazine [Fashion Spread]

sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-2
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-3
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-4
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-5
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-6
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-7
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-8
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-9
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-11
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-12
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-10
sunday-in-the-park-lara-stone-edita-vilkeviciute-guinevere-van-seenus-13

Related posts:
  1. W Magazine: Law & Order [fashion spread]
  2. Cover: Edita Vilkeviciute | Vogue [Deutsch]
  3. Cover: Lara Stone | W
  4. ad: Jon Kortajarena & Lara Stone x Jaeger

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét