Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Lara Stone & Joan Smalls by Mert & Marcus

Lara Stone and Joan Smalls go 80s in the story 'Risky Business' from the July 2012 issue of American Vogue, photographed by Mert & Marcus and styled by Camilla Nickerson.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét