Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Bimba Bosé by Ruven Afanador
'Retratos de una obsesión' (One Hour Photo) by Ruven Afanador featuring Bimba Bosé in issue nº 258 of Yo Dona España, April 2010.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét